We Are All One

Skladem

Za jednu z největších příčin mnoha problémů v našem světě považuji to, že lidé dělají rozdíly. Dělají rozdíly mezi sebou navzájem, mezi námi a zvířaty či mezi různými živočišnými druhy. V mé osobní filosofii není důležitějších nebo méně důležitých bytostí. Všichni máme svoje místo na Zemi, svůj úkol, svoji roli, všichni jsme stejně potřební pro to, aby Země byla v harmonii. Všichni jsme jedno - We are all one. Martina Malášková (autorka)

Set obsahuje:

- Hotový poster nebo Nevyplněný Typoster (A3)

- Pohlednici (A6) s originálním posterem, která zároveň může sloužit jako vzor pro vyplňování

- Procvičovací stránku (A6), která je výsekem posteru 1:1 a slouží k rozepsání před samotným vyplňovaním Typosteru

- Krátké slovo o plakátu, autorovi a kontakt na něj (A6)

- Stručný, ilustrovaný návod (A6)

Zvolte si variantu:

220,00 Kč